ยินดีต้อนรับ, Guest
ช่วยเหลือ

วิธีชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ 2 วิธี

 1. โอนเงินเข้าบัญชี ณ สาขาต่างๆของธนาคาร(ตามที่ระบุ) หรือ ตู้ ATM ดังนี้

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(สาขาบางรัก) 007-0-08776-5
  ธนาคารกสิกรไทย (สาขาคลองสาน) 068-1-05941-5
  ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาเจริญนคร) 024-3-04633-6

  สั่งจ่าย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0-2642-3400 ต่อ 5115 แฟกซ์. 0-2641-2331

  พร้อมทั้งแจ้งให้เราทราบโดยส่งแฟกซ์
  หรือ e-mail สำเนาใบนำฝาก มาที่ แฟกซ์ 641-2331,
  อีเมล์ service@thdomain.com
   
 2. ชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที

รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อผู้เสียภาษี: บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107553000051

Copyright © 2010 by ARIP Public Company Limited
ARiP สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใด
โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARiP เป็นลายลักษณ์อักษร
ARiP และโลโก้ ARiP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited