ยินดีต้อนรับ, Guest
ขั้นตอนการจดทะเบียน

ง่าย!!! เพียง 3 ขั้นตอน
  1. ตรวจสอบ ค้นหาชื่อที่ต้องการ
  2. เลือกชื่อที่ต้องการ พร้อมใส่รายละเอียดเพื่อการติดต่อ
  3. ทำการลงทะเบียนชื่อโดเมน
โปรโมชันพิเศษ วันนี้
      จดโดเมน เพียงปีละ 999 บาทเท่านั้น
 www.  

"Domain names can be renewed at any time. If your domain is approaching its expiry date, the administrative and billing contacts of your domain will be emailed a reminder notification that the domain needs to be renewed before and if applicable, after the expiry date."

Domain name restoration fee of $125USD will be charged by DomainPeople directly in cases of deleted domains that can still be restored before they are released to the public.

ICANN’s Registrant Rights and Responsibilities
ICANN’s Registrant Benefits and Responsibilities

   หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
     โทร: 0-2642-3400 ต่อ 5115
     อีเมล์: service@thdomain.com

Copyright © 2010 by ARIP Public Company Limited
ARiP สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใด
โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARiP เป็นลายลักษณ์อักษร
ARiP และโลโก้ ARiP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited